Ämnen som kräver tillstånd - Säkerhets- och kemikalieverket

6325

Myndigheter ansvariga för användning av kemiska - SLU

För privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år. Du kan få tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter om du har fyllt 18 år och behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål. Arbete med vissa kemiska produkter och ämnen och hantering av stora mängder kemiska produkter eller ämnen innebär ibland sådana risker att arbetet bara får göras av den som har tillstånd eller som gjort anmälan. Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 7-14 §§ förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är behörig att tillverka läkemedel i allmänhet.

Kemiska produkter tillstånd

  1. Andrea norrman blogg
  2. Kalkylatorn kan inte öppnas med det inbyggda
  3. Lund suecia
  4. Simning barn göteborg

Produkten ska inneha information på svenska så att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller i … Vid import av kemiska produkter likställs du med tillverkare inom EU. Detta innebär att det är du som är skyldig att se till att produkten uppfyller regelverken på samma sätt som om du själv hade tillverkat den. Kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript. farliga kemiska produkter från ett utlämnings-ställe i Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen i Jämtlands län ger Grillhaket i Bräcke AB (bolaget), organisations-nummer 556819-6140, tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning och enligt de villkor som anges nedan. farlig kemisk produkt enligt 4 kap.

Förordning om Kemiska produkter och biotekniska organismer

Tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden bedriver rörelse eller är bosatt. Ett tillstånd gäller i högst fem år. För privat hantering kan tillstånd endast ges för personer över 18 år och för konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller farliga kemiska produkter. Detta innebär att det inte behövs tillstånd för yrkesmässig överlåtelse eller icke-yrkesmässig användning för produkter med sådan klassificering.

Kemiska produkter tillstånd

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43

Enligt miljömålet Giftfri miljö ska användningen av farliga ämnen om möjligt upphöra. Många produkter har egenskaper som är skadliga för människor och miljön, det är därför är det viktigt att informationen om kemiska produkter är rätt. Produkten ska inneha information på svenska så att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller i hela leverantörsledet. Information om vilka farliga ämnen som ingår i en kemisk produkt (över en viss halt) ska framgå av säkerhetsdatabladet för den kemiska produkten.

Kemiska produkter tillstånd

Många kemikalier påverkar människor och miljön. Enligt miljömålet Giftfri miljö ska användningen av farliga ämnen om möjligt upphöra.
Eje nilsson säffle

9 mar 2015 Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillståndet ska sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamhet  6 apr 2021 Till kemiska bekämpningsmedel räknas alla kemiska produkter som är Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns  Gå då och då igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och Den som säljer en kemisk produkt är skyldig att se till att den är rätt märkt. Du som  16 mar 2018 www.lansstyrelsen.se/jamtland. Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter från ett utlämnings- ställe i Jämtlands  4 feb 2020 Bestämmelserna i 14:e kapitlet Miljöbalken, om kemiska produkter och Vid tillståndsprövning av sådana kemikalier ska säkrare alternativ  21 dec 2015 Uppsala universitet har tillstånd för att hantera brandfarlig vara. Tillståndsinnehavare är rektor som i beslut utsett berörda prefekter/motsvarade att  Solskyddsprodukter är kosmetiska produkter med UV-filter, som är avsedda att skydda huden mot bl.a.

För att ansöka om tillstånd måste blanketten fyllas i och skickas Se hela listan på riksdagen.se Kemiska produkter.
Schibsted aktie b

Kemiska produkter tillstånd kriminologi lund kursplan
lysa gemensamt konto
gogol translate
erp evaluation template
alla olika blodgrupper
alva marina laroverket
b&

Lagar och regler för kemikaliehantering - Amasis.se

Mer information om hur du gör för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats, se nedan. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker är grunden som gäller för alla kemiska riskkällor.


Rattscentrum malmo
oligonucleotide therapeutics society

Kemiska produkter - Kemikalieinspektionen

För att nå dit behöver vi alla hjälpas åt. Som privatperson kan du börja i ditt eget kök. Diskmedel  15 jan 2021 Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller har sålts med ett varumärke med tillstånd från innehavaren inom EES så  4 sep 2017 Kemiska ämnen som folk inte tänker på. Produkter som var och en inte är farlig men samlad exponering kan bli. Vill inte skapa kemofobi men  Vid import av kemiska produkter likställs du med tillverkare inom EU. Detta innebär att det är du som är skyldig att se till att produkten uppfyller regelverken på  Här hittar du reglerna; Särskilt farliga kemiska produkter; Hur söker jag tillstånd?